ویلا شمال

3 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 420 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای مدرن و شیک دارای 500 متر بنای دوبلکس در زمینی 420 متری است و دارای 4 خواب با امکانات کامل می باشد.

950 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 220 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای نوساز با بنای 180 متری دوبلکس در زمینی به مساحت 220 متر قرار دارد و دارای 3 خواب و مستر با امکانات کامل است.

1 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 313 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی با بنای 220 متری در زمینی 313 متری قرار دارد و دارای 3 خواب و 2 مستر با امکانات کامل است.

2 میلیارد و 100 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 316 مترمربع
زیربنا : 314 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی با 314 متر بنای لوکس در زمینی 316 متری قرار دارد که دارای 3 خواب و 2 مستر است.

3 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی با 350 متر مربع بنای شیک در زمینی 500 متری قرار دارد و دارای 4 خواب و 1 مستر عالی است.

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 324 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای نوساز با بنای دوبلکس 280 متری در زمینی به مساحت 324 متر قرار دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر شیک است.

1 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 310 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی با 250 متر مربع بنا در زمینی 310 متری قرار دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر است.

1 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای نوساز با بنای لوکس 300 متری در زمینی 400 متری واقع شده است و دارای 4 خواب و 2 مستر است.

1 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای دوبلکس با بنای 300 متری در زمینی 350 متری قرار دارد و دارای 4 خواب با امکانات کامل است.

5 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 730 مترمربع
زیربنا : 460 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 460 متر مربع بنای لوکس در زمینی 730 متری دارد و دارای 4 خواب و 2 مستر می باشد.

6 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای لاکچری 450 متر بنا در زمینی 700 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر شیک است.

3 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی با 450 متر مربع بنا در زمینی 600 متری قرار دارد و دارای 4 خواب و مستر شیک است.

3 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 540 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی با 350 متر بنای لوکس در زمینی 540 متری قرار دارد و دارای 4 خواب و مستر با امکانات کامل است

4 میلیارد و 750 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 730 مترمربع
زیربنا : 420 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی با 420 متر بنا در زمینی 730 متری قرار دارد و دارای 4 اتاق خواب و 2 مستر شیک است

2 میلیارد
شهر : نور
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی که بنای آن 280 متر مربع در زمینی 330 متری است و دارای 4 خواب و 3 مستر شیک است.

4 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 680 مترمربع
زیربنا : 480 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 480 متر بنا در زمینی 680 متری واقع شده است و دارای 4 خواب و مستر شیک است.

1 میلیارد و 100 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 550 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

این ویلا 140 متری در زمینی 550 متری دارای محوطه فوق العاده زیبایی است و 2 اتاق خواب شیک دارد.

2 میلیارد و 100 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 550 مترمربع
زیربنا : 320 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای نوساز با بنای 320 متری در زمینی 500 متری قرار دارد و دارای 4 خواب و 2 مستر است.

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی با بنای 350 متری در زمینی 360 ماری قرار دارد و دارای 4 خواب 2 مستر شیک است

7 میلیارد
شهر : نور
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 550 مترمربع
زیربنا : 470 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

این ویلای شهرکی ساحلی یا بنای 470 متر در زمینی 550 متری در محدوده رویان واقع شده است که دارای 5 خواب با امکانات کامل است.

1 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 220 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای نوساز با 180 متر بنا در زمینی 220 متری قرار دارد و دارای 3 خواب و مستر شیک است.

4 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی در زمینی 300 متری 200 متر بنای لوکس دارد که 3 اتاق خواب با امکانات کامل دارد.

1 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای جنگلی با 270 متر بنا در 300 متر زمین واقع شده است که دارای 3 خواب و مستر با امکانات کامل می باشد.

4 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 340 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی که قواره دوم آب است با بنای 340 متری در زمینی 400 ماری قرار دارد و 3 خواب و 2 مستر شیک دارد.

3 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 270 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای لوکس ساحلی با بنای 200 متری در زمینی 270 متری واقع شده است و 3 اتاق خواب شیک و 1 مستر دارد.

1 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی با بنای 240 متری در زمینی 300 متری واقع شده است که دارای 4 خواب و مستر با امکانات کامل است.

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 370 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

دو ویلا کنار هم با بنای 200 متری در محدوده سیسنگان قرار دارد که دارای 3 خواب و مستر شیک است.

3 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 900 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

دو ویلای دوبلکس با بنای 350 متری در زمینی 900 متری قرار دارد و دارای 4 خواب با مستر می باشد.

1 میلیارد و 900 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای دوبلکس با بنای 270 متریدر زمینی 300 متری قرار دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر با امکانات کامل می باشد .

1 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 750 مترمربع
زیربنا : 390 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ای ویلای شهرکی با نگهبانی 24 ساعته در نزدیکی دریا قرار دارد که در 750 متر زمین بنایی لوکس با مساحت 390 متر مربع ساخته شده است و دارای 4 خواب و مستر با امکانات کامل می باشد.

2 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 314 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی با بنای لوکس 300 متری در زمینی 314 متری واقع شده است و دارای 3 خواب با امکانات کامل می باشد.

2 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی در منطقه ای کوهستانی ییلاقی واقع شده است که 250 متر بنا در زمینی 300 متری دارد و دارای 3 خواب با امکانات کامل است.

1 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 260 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلا در مجتمعی غیر بومی واقع شده است که مساحت بنای آن 260 متر و در زمینی 300 متری قرار دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر شیک است.

10 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی با 400 متر بنای لوکس در زمینی 1000 متری قرار دارد و دارای 4 خواب شیک و با امکانات است.

8 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 625 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

این ویلای شهرکی لوکس 500 متر بنا دارد و در زمینی 625 متری در منطقه سیسنگان واقع شده است

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 330 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 330 متر بنای لوکس در زمینی 360 متری قرار دارد و دارای 4 اتاق خواب و مستر است.

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 376 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلا در زمینی 376 متری و با بنای لوکس 300 متری که دارای 4 خواب و 4 مستر شیک است در شهرکی در منطقه سیسنگان قرار دارد.

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 270 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی با بنای دوبلکس 200 متری در زمینی 270 متری قرار دارد که دارای 4 خواب و 3 مستر با امکانات کامل است.

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای دوبلکس در یک مجتمع خوب با نگهبانی واقع شده است که بنای 280 متر مربع در زمینی 330 متری است و دارای 3 خواب با مستر است.

1 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 210 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای نوساز با بنای 210 متر در زمینی 300 متری در منطقه سیسنگان قرار دارد که دارای 3 اتاق خواب و 3 مستر با امکانات بالا می باشد.

4 میلیارد و 750 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 760 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

این ویلای لوکس با بنای 550 متر مربع در زمینی 760 متری قرار دارد و دارای 5 اتاق خواب بزرگ و 3 مستر شیک می باشد.

3 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 600 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای لاکچری زمینی به مساحت 700 متر مربع و بنای لوکس 600 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر با امکانات کامل است و در منطقه سیسنگان واقه شده است.