ویلا شمال

3 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای ساحلی در شهرکی در منطقه سیسنگان با مساحت متر بنای لوکس در زمینی 350 متری قرار دارد.

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 330 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای دوبلکس شهرکی با 330 متر بنا و 360 متر زمین در منطقه سیسنگان قرار دارد و 4 خواب و 4 مستر شیک دارد.

1 میلیارد و 450 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 292 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای مدرن دوبلکس می باشد در مجتمعی عالی با 240 متر بنا در زمینی 292 متری در منطقه سیسنگان قرار دارد.

4 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 600 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی با بنای لوکس 600 متری دارای 4 خواب و مستر شیک در منطقه سیسنگان می باشد.

4 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 600 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلای سوپر لاکچری در منطقه سیسنگان با بنای 600 متری در زمینی 700 متری که 3 خواب و مستر فوق العاده دارد.

2 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 730 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی دارای بنایی 300 متری در 730 متر زمین است و 4 خواب و 4 مستر با امکانات کامل دارد.

2 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 420 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای لاکچری با بنای 300 متری در زمینی 420 متری در منطقه چلک قرار دارد و دارای 3 خواب و مستر می باشد .

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 370 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلا در مجتمعی خوب با 300 متر بنای لوکس در زمینی 370 متری در منطقه سیسنگان قرار دارد.

6 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای استخردار در شهرکی ساحلی منطقه سیسنگان می باشد . 500 متر بنا و 4 خواب با امکانات مستر دارد.

6 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای ساحلی با بنای 400 متری در زمینی 500 متری در شهرکی در منطقه سیسنگان با 4 خواب و 4 مستر واقع شده است .

2 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای دوبلکی شیک بنای 220 متری در زمینی 250 متری دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر با امکانات کامل است .

2 میلیارد و 350 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی در زمینی 300 متری با 270 متر بنا در سیسنگان واقع شده است

6 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 600 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای مدرن و لاکچری در شهرکی برند در منطقه سیسنگان قرار دارد با بنای 600 متری در زمینی با متراژ 800 متری که دارای 4 خواب و 4 مستر عالی است.

1 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 220 مترمربع
زیربنا : 172 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای نوساز دارای 172 متر بنا در 220 متر زمین قرار دارد و 3 خواب شیک و 3 مستر دارد.

900 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 220 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای لوکس با موقعیت مکانی عالی در سیسنگان واقع شده است که در زمینی 220 متری و بنای 140 متری دارد

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 220 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شیک در یک مجتمع در منطقه سیسنگان با 220 متر بنا در زمینی 270 متری قرار دارد.

1 میلیارد و 100 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 227 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای دوبلکس در شهرکی برند در منطقه سیسنگان واقع شده است با 200 متر بنا در زمینی 227 متری که 3 خواب و یک مستر دارد.

1 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شیک به همه ی تجهیزات در سیسنگان واقع شده است و 250 متر زمین با 200 متر بنای لوکس دارد.

2 میلیارد و 100 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 410 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای دوبلکس با 180 متر بنا در زمینی 410 متری در سیسنگان قرار دارد .

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 240 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای نوساز و اکازیون در منطقه سیسنگان در یک مجتمع عالی قرار دارد که 200 متر بنای لوکس و 240 متر زمین دارد .

3 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 330 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای دوبلکس که در شهرکی برند در سیسنگان واقع است دارای بنای 330 متری در زمینی 500 متری است .

5 میلیارد و 800 میلیون
شهر : ایزدشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 1700 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلا باغ حرفه ای و فوق العاده با بنای 350 متری در زمینی 1700 متری واقع در ایزدشهر می باشد .

1 میلیارد و 650 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای دوبلکس واقع در شهرکی برند در محدوده سیسنگان می باشد با 270 متر با در زمینی 330 متری

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 270 مترمربع
زیربنا : 210 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای لوکس 210 متر بنا در زمینی 270 متری دارای 3 خواب عالی و 1 مستر است.

3 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 780 مترمربع
زیربنا : 330 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی با متریال حرفه ای و بنای 330 متری و زمین 780 متری در سیسنگان واقع است

2 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ای ویلای فرنیش شهرکی بنای 250 متری دارد و در زمین 300 متری می باشد

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای دوبلکس با بنای 220 متری در زمین 250 متری واقع در سیسنگان می باشد و دارای 3 خواب و 1 مستر شیک است.

750 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 320 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای نوساز در مجتمعی خوب با بنای 150 متر مربع در زمینی 320 متری قرار دارد.

5 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلا لوکس با بنای 550 متری در زمین 1000 متری واقع در شهرکی برند و عالی در محدوده سیسنگان می باشد

15 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1600 مترمربع
زیربنا : 1200 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

این ویلا 1600 متر زمین و 1200 متر بنا دارد و در منطقه سیسنگان و در شهرکی برند واقع است

صفحه4 از4