مدیریت ویلا سایت

مدیریت ویلا سایت

آدرس : مازندران، رویان، روبروی مجتمع هایگاشن، مجتمع گلستان، طبقه فوقانی سوپرمارکت آیلار، واحد 4

تلفن : 0912

این ویلای شهرکی 270 متر بنا در زمینی 440 متری دارد و دارای 4 خواب و 2 مستر می باشد.

این ویلای شهرکی 310 متر بنا در زمینی 550 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد.

این ویلای جنگلی 600 متر بنای لوکس در زمینی 900 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد.

این ویلای جنگلی 411 متر بنای مدرن در زمینی 900 متری دارد و دارای 4 خواب با تمامی امکانات می باشد.

این ویلای مستقل 600 متر بنای دوبلکسدر زمینی 600 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد

این ویلای شهرکی 300 متر بنا در زمینی 400 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر شیک می باشد.

این ویلای شهرکی 400 متر بنا در زمینی 720 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر است.

این ویلای ساحلی 400 متر بنا در زمینی 1000 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر با تمامی امکانات می باشد

این ویلای ساحلی 250 متر بنا در زمینی 675 متری دارد و دارای 4 خواب با امکانات کامل می باشد

این ویلای شهرکی 360 متر بنا در زمینی 430 متری دارد و دارای 3 خواب و مستر می باشد