ویلا شمال

1 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 440 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 270 متر بنا در زمینی 440 متری دارد و دارای 4 خواب و 2 مستر می باشد.

3 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 550 مترمربع
زیربنا : 310 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 310 متر بنا در زمینی 550 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد.

17 میلیارد
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 900 مترمربع
زیربنا : 600 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی 600 متر بنای لوکس در زمینی 900 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد.

6 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 900 مترمربع
زیربنا : 411 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی 411 متر بنای مدرن در زمینی 900 متری دارد و دارای 4 خواب با تمامی امکانات می باشد.

6 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 600 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای مستقل 600 متر بنای دوبلکسدر زمینی 600 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد

6 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 300 متر بنا در زمینی 400 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر شیک می باشد.

5 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 720 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 400 متر بنا در زمینی 720 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر است.

5 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای ساحلی 400 متر بنا در زمینی 1000 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر با تمامی امکانات می باشد

4 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 675 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای ساحلی 250 متر بنا در زمینی 675 متری دارد و دارای 4 خواب با امکانات کامل می باشد

4 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 430 مترمربع
زیربنا : 360 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی 360 متر بنا در زمینی 430 متری دارد و دارای 3 خواب و مستر می باشد

3 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نور
وضعیت : مستقل
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای مستقل 450 متری دارای 4 خواب و مستر با تمامی امکانات می باشد.

3 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 675 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی 450 متر بنای لوکس در زمینی 675 متری دارد و دارای 3 خواب و مستر شیک می باشد.

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 340 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی 340 متر بنا در زمینی 600 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد.

2 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
مساحت : 440 مترمربع
زیربنا : 320 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلا 320 متر بنا در زمینی 440 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر شیک می باشد

27 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 5000 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

این ویلای لاکچری 2 دستگاه ویلا به همراه سرایداری دارد و 300 متر بنای آن است و 5 خواب فول امکانات دارد.

4 میلیارد تا 8 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 600 - 500 - 400 مترمربع
زیربنا : 420 - 340 - 240 مترمربع
تعداد اتاق : 4 - 3 خواب

10 واحد ویلا در شهرکی ساحلی با متراژ و قیمت متفاوت . برای کسب اطلاعات لطفا قسمت توضیحات را مطالعه بفرمایید.

13 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1200 مترمربع
زیربنا : 1100 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

این ویلای فول مبله 1100 متر بنا در زمینی 1200 متری دارد و دارای 5 خواب و مستر می باشد

13 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 950 مترمربع
زیربنا : 650 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

این ویلای لاکچری 650 متر بنا در زمینی 950 متری دارد و دارای 5 خواب و مستر شیک می باشد.

8 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 800 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی 800 متر بنا در زمینی 1000 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد

9 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1300 مترمربع
زیربنا : 800 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای لاکچری 800 متر بنای لوکس در زمینی 1300 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد.

7 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 500 متر بنای دوبلکس در زمینی 800 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد

9 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای لاکچری 500 متر بنای لوکس در زمینی 1000 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد

4 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 630 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

این ویلای شهرکی 700 متر بنای دوبلکس در زمینی 630 متری دارد و دارای 5 خواب مسترینگ می باشد.

4 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 1200 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای لوکس 450 متر بنا در زمینی 1200 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد.

6 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1400 مترمربع
زیربنا : 650 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

این ویلای لاکچری با 650 متر بنا در زمینی 1600 متری قرار دارد و دارای 5 خواب مسترینگ می باشد.

6 میلیارد
شهر : نور
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 390 مترمربع
زیربنا : 370 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای سوپر لوکس 370 متر بنای فوق العاده در زمینی 390 متری دارد و دارای 4 خواب مسترینگ شیک می باشد.

6 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی 550 متر بنا در زمینی به مساحت 1000 متر دارد و دارای 4 خواب و 1 مستر می باشد.

4 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 460 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 460 متر بنای دوبلکس در زمینی 1000 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد.

6 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

این ویلای شهرکی 550 متر بنای لوکس در زمینی 1000 متری دارد و دارای 5 خواب و مستر شیک است.

5 میلیارد
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1200 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی 400 متر بنا در زمینی 1200 متری دارد و دارای 4 خواب با مستر می باشد.

5 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 750 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای لاکچری 750 متر بنای دوبلکس در زمینی 600 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر شیک است

4 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 820 مترمربع
زیربنا : 640 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای ساحلی 640 متر بنا در زمینی 820 متری دارد و دارای 4 خواب و 2 مستر می باشد.

4 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 530 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

این ویلای شهرکی لوکس 530 متر بنا در زمینی 700 متری دارد و دارای 5 خواب و مستر شیک می باشد.

3 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 420 مترمربع
زیربنا : 380 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای ساحلی 380 متر بنا در زمینی 420 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر شیک می باشد

3 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 470 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی 470 متر بنا در زمینی 500 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر شیک می باشد.

3 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 630 مترمربع
زیربنا : 504 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای حرفه ای 504 متر بنای لوکس در زمینی 630 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر فول امکانات می باشد.

2 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 630 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای لاکچری 230 متر بنای لوکس در زمینی 630 متری دارد و دارای 3 خواب و مستر شیک می باشد.

2 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 270 متر بنا در زمینی 350 متری قرار دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر با تمامی امکانات می باشد.

2 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 290 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای لوکس 240 متر بنا در زمینی 290 متری دارد و دارای 4 خواب و 4 مستر شیک می باشد.

2 میلیارد و 100 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای نوساز 300 متر بنای لوکس در زمینی 400 متری دارد و دارای 3 خوای و مستر شیک است.

1 میلیارد
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 205 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 205 متر بنا در 250 متر زمین دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر شیک است.

1 میلیارد
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 240 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی 170 متر بنا در زمینی 240 متری دارد و دارای 3 خواب و 2 مستر با امکانات کامل می باشد.

صفحه1 از4